Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, organizacja i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komuna

Dnia 16 lipca 2014r. przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu pn.:

„Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, organizacja i prowadzenie Biura Obsługi Mieszkańców i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Złotowie oraz organizacja mobilnych zbiórek odpadów komunalnych na terenie Związku Gmin Krajny”.

 

Dokumenty do pobrania:

SIWZ -całość z załącznikami

Ogłoszenie zgłoszone do Biuletynu Zamówień Publicznych

 

SIWZ strona 1

SIWZ

Aneks do SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

Załącznik nr 14

Załącznik nr 15

Załącznik nr 16

Załącznik nr 17

Załącznik nr 18

Załącznik nr 19

Załącznik nr 20

Załącznik nr 21

Załącznik nr 22

Załącznik nr 23

Załącznik nr 24

Załącznik nr 25

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o terminie podpisania umowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - opublikowane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Olejarczyk Katarzyna
(2014-07-16 16:48:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Olejarczyk Katarzyna
(2014-10-09 10:36:34)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki