?Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, organizacja i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komuna

Dnia 6 maja 2013r. przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu pn.:


„Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, organizacja i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Złotowie oraz organizacja mobilnych zbiórek odpadów komunalnych na terenie Związku Gmin Krajny”

 

DOKUMENTY do pobrania:

 

OGŁOSZENIE - opublikowane

OGŁOSZENIE - przekazane do publikacji

 

SIWZ - str. 1.

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

 

Oświadczenia i wzory:

Załącznik nr 10 -11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

Załącznik nr 14

Załącznik nr 15

Załącznik nr 16

Załącznik nr 17

Załącznik nr 18

Załącznik nr 19

Załącznik nr 21

 

Zmiania treści SIWZ

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - opublikowane

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Olejarczyk Katarzyna
(2013-05-06 20:03:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Olejarczyk Katarzyna
(2013-06-24 07:14:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki