O Związku

    

 

logo 

 

Związek Gmin Krajny powołany został z dniem 7 maja 1991 roku. Siedzibą Związku jest miasto Złotów.

 

Do Związku Gmin Krajny należą gminy:

1. Gmina Lipka

2. Miasto i Gmina Łobżenica

3. Miasto i Gmina Okonek

4. Gmina Miasto Złotów

5. Gmina Tarnówka

6. Gmina Zakrzewo

7. Gmina Złotów

 

Związek Gmin Krajny w Złotowie działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu.

 

Do zadań Związku należy wspólne planowanie i wykonywanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, niezbędne do utrzymania czystości i porządku na terenie gmin uczestniczących w Związku.

 

Związek podejmuje działania na rzecz umocnienia pozycji samorządów, wymiany doświadczeń i reprezentuje  wspólne stanowisko przed organami państwa.

 

Organami Związku są:

 1. Zgromadzenie Związku, które jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku.

 2. Zarząd Związku, który jest organem wykonawczym Związku.

 

Władze Związku Gmin Krajny w Złotowie od roku 1991:

I kadencja /1991-1994/

 •  Przewodniczący Zarządu – Kazimierz Trela – wójt Gminy Złotów 

 •  Przewodniczący Zgromadzenia – Edward Starszak – burmistrz M. i G. Łobżenica 

 II kadencja / 1994 – 1998 /

 •  Przewodniczący Zarządu – Jerzy Podlewski – wójt Gminy Zakrzewo 

 •  Przewodniczący Zgromadzenia – Edward Starszak – burmistrz M. i G. Łobżenica  

 III kadencja / 1998 – 2002 /

 •  Przewodniczący Zarządu – Stanisław Wełniak – burmistrz Miasta Złotowa 

 •  Przewodniczący Zgromadzenia – Jerzy Podlewski – wójt Gminy Zakrzewo 

 IV kadencja / 2002 – 2006 / 

 •  Przewodniczący Zarządu – Stanisław Wełniak – burmistrz Miasta Złotowa 

 •  Przewodniczący Zgromadzenia – Jerzy Podlewski – wójt Gminy Zakrzewo

 V kadencja / 2006 – 2010 /

 •  Przewodniczący Zarządu – Stanisław Wełniak – burmistrz Miasta Złotowa 

 •  Przewodniczący Zgromadzenia – Jerzy Podlewski – wójt Gminy Zakrzewo

 VI kadencja / 2010 – 2014 /

 •  Przewodniczący Zarządu – Stanisław Wełniak – burmistrz Miasta Złotowa 

 •  Przewodniczący Zgromadzenia – Ireneusz Baran – wójt Gminy Tarnówka

VII kadencja

 •  Przewodniczący Zarządu – Adam Pulit – burmistrz Miasta Złotowa 

 •  Przewodniczący Zgromadzenia – Edward Starszak – Radny Rady Miejskiej w Łobżenicy

VIII kadencja

 •  Przewodniczący Zarządu – do 09.02.2021 r.– Adam Pulit – burmistrz MIasta Złotowa

                                                        – od 09.02.2021 r. do 23.09.2023 r. –  Andrzej Ruta

                                                       – od 23.09.2023 r. –  Anna Karpowicz-Zabel

 •  Przewodniczący Zgromadzenia – Stanisław Wojtuń – Przedstawiciel Gminy Miasto Złotów

 

 

Wytworzył:
Maria Kucharczyk
(2012-11-17)
Udostępnił:
Olejarczyk Katarzyna
(2012-11-16 12:37:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Patrycja Rutkowska
(2023-10-30 12:28:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki