☰ Menu
Związek Gmin Krajny

Niedziela 05.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały Zgromadzenia 2022

Uchwała Nr XX/81/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 30 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Krajny w Złotowie na lata 2022 – 2025

Uchwała Nr XX/82/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Związku Gmin Krajny w Złotowie na 2022 rok

Uchwała Nr XX/83/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Zlotowie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie na rok 2022

Uchwała Nr XXI/84/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego za 2021 rok Związku Gmin Krajny w Złotowie

Uchwała Nr XXI/85/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Gmin Krajny absolutorium z tytułu wykonania planu finansowego za rok 2021

Uchwała Nr XXI/86/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 30 czerwca 2022r. (intencyjna) w sprawie założeń dot. świadczenia usług w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów od stycznia 2023 r.

Uchwała Nr XXI/87/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie zniesienia podziału obszaru Związku Gmin Krajny na sektory

Uchwała Nr XXII/88/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 26 września 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Krajny w Złotowie na lata 2022 – 2025

Uchwała Nr XXII/89/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 26 września 2022r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w części dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Krajny

Roztrzygnięcie nadzorcze nr NP-II.4131.1.238.2022.4 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 października 2022 r. orzekające nieważność uchwały nr XXII/89/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 26 września 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w części dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Krajny - ze względu na istotne naruszenie prawa

Uchwała Nr XXII/90/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 26 września 2022r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gmin członkowskich Związku Gmin Krajny i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Roztrzygnięcie nadzorcze nr NP-II.4131.1.237.2022.4 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 października 2022r. orzekające nieważność § 1 pkt 5 uchwały nr XXII/90/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 26 września 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gmin członkowskich Związku Gmin Krajny i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - ze względu na istotne naruszenie prawa.

Uchwała Nr XXII/91/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 26 września 2022r. w sprawie ustalenia rocznej składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin Krajny w Złotowie na rok 2023

Uchwała Nr XXIII/92/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 25 listopada 2022r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Uchwała Nr XXIII/93/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 25 listopada 2022r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w części dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Krajny

Uchwała Nr XXIII/94/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 25 listopada 2022r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gmin członkowskich Związku Gmin Krajny i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXIV/95/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Krajny w Złotowie na lata 2023 – 2026

Uchwała Nr XXIV/96/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin Krajny na rok 2023

Wytworzył:
Udostępnił:
Patrycja Rutkowska
(2022-04-04 09:54:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Patrycja Rutkowska
(2023-01-23 09:49:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 76646