plik Uchwała Nr I/1/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu działalności Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie.

plik Uchwała Nr I/2/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie.

plik Uchwała Nr I/3/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Zarządu Związku Gmin Krajny w Złotowie.

plik Uchwała Nr I/4/2017  Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu działalności Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie.

plik Uchwała Nr I/5/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Związku Gmin Krajny w Złotowie na 2017 rok.

plik Uchwała Nr II/6/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Krajny w Złotowie na lata 2017 - 2020.

plik Uchwała Nr II/7/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w planie finansowym Związku Gmin Krajny w Złotowie na 2017 rok.

plik Uchwała Nr III/8/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego za 2016 rok Związku Gmin Krajny w Złotowie.

plik Uchwała Nr III/9/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Gmin Krajny absolutorium z tytułu wykonania planu finansowego za rok 2016.

plik Uchwała Nr III/10/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Związku Gmin Krajny w Złotowie na 2017 rok.

plik Uchwała Nr IV/11/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 29 września  2017 r. w sprawie ustalenia rocznej składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin Krajny w Złotowie na rok 2018.

plik Uchwała Nr V/12/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Krajny w Złotowie na lata 2017-2020.

plik Uchwała Nr V/13/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Związku Gmin Krajny w Złotowie na 2017 rok.

plik Uchwała Nr V/14/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu nierozliczonych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Związku Gmin Krajny, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

plik Uchwała Nr V/15/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Krajny w Złotowie na lata 2018-2021.

plik Uchwała Nr V/16/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin Krany na rok 2018.

Wytworzył:
Udostępnił:
Olejarczyk Katarzyna
(2018-05-17 11:46:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Olejarczyk Katarzyna
(2018-05-17 11:46:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki