☰ Menu
Związek Gmin Krajny

Niedziela 05.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

plik Uchwała Nr I/1/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie

plik Uchwała Nr I/2/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie

plik Uchwała Nr I/3/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Związku Gmin Krajny w Złotowie na lata 2015-2018

plik Uchwała Nr I/4/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin Krajny na rok 2015

plik Uchwała Nr II/5/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Związku Gmin Krajny w Złotowie na 2015 rok

plik Uchwała Nr II/6/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Krajny w Złotowie na lata 2015-2018

plik Uchwała Nr III/7/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie określenia liczby członków Zarządu Związku Gmin Krajny

plik Uchwała Nr III/8/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Krajny

plik Uchwała Nr III/9/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Krajny

plik Uchwała Nr III/10/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Członka Zarządu Związku Gmin Krajny

plik Uchwała Nr III/11/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Członka Zarządu Związku Gmin Krajny

plik Uchwała Nr III/12/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Krajny

plik Uchwała Nr III/13/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie ustalenia dopłat uczestników Związku w związku z likwidacją zakładu budżetowego - Zakładu Usług Wodnych "Krajna"

plik Uchwała Nr III/14/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Związku Gmin Krajny w Złotowie na 2015 rok

plik Uchwała Nr IV/15/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie ustalenia ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gmin - członków Związku Gmin Krajny, w tym terminów i miejsc składania deklaracji

plik Uchwała Nr IV/16/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego, w przypadku nieruchomości, na której znajdują się domku letniskowe wykorzystywane jedynie przez część roku lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku

plik Uchwała Nr IV/17/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 27 ,aja 2015 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gmin - członków Związku Gmin Krajny

plik Uchwała Nr IV/18/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Związku Gmin Krajny w Złotowie na 2015 rok

plik Uchwała Nr IV/19/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Krajny w Złotowie na lata 2015-2018

plik Uchwałą Nr IV/20/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego za 2014 rok Związku Gmin Krajny w Złotowie

plik Uchwała Nr IV/21/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Gmin Krajny w absolutorium z tytułu wykonania planu finansowego za rok 2014

plik Uchwała Nr V/22/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 29 września 2015 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Związku Gmin Krajny

plik Uchwała Nr V/23/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Krajny

plik Uchwała Nr V/24/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 29 września 2015 roku w sprawie ustalenia rocznej składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin Krajny w Złotowie na rok 2016

plik Uchwała Nr VI/25/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Krajny w Złotowie na lata 2015-2018.

plik Uchwała Nr VI/26/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Zmian w planie finansowym Związku Gmin Krajny w Złotowie na 2015 rok.

plik Uchwała Nr VI/27/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Krajny w Złotowie na lata 2016-2019.

plik Uchwała Nr VI/28/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin Krajny w Złotowie na rok 2016.

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Olejarczyk Katarzyna
(2018-05-17 11:45:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Massel Michalina
(2021-03-09 13:01:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 76646