plikUchwała Nr III/16/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyboru Komisji Skarg Wniosków i Petycji Związku Gmin Krajny

plikUchwała Nr III/17/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 27 marca 2019 r. w w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie na rok 2019

plikUchwała Nr III/18/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały oraz załącznika do uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych na terenie gmin – członków Związku Gmin Krajny, w tym terminów i miejsca składania deklaracji

plikUchwała Nr III/19/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy i poddzierżawy nieruchomości pod Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych położonych w miejscowościach Lipka, Rataje (gmina Łobżenica), Tarnówka oraz Zakrzewo

plikUchwała Nr III/20/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia woli zakupu kompleksowego informatycznego systemu zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi

plikUchwała Nr IV/21/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego za 2018 rok Związku Gmin Krajny w Złotowie

plikUchwała Nr IV/22/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Gmin Krajny absolutorium z tytułu wykonania planu finansowego za rok 2018

plikUchwała Nr IV/23/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 26 czerwca 2019 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Krajny w Złotowie na lata 2019– 2023

plikUchwała Nr IV/24/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Związku Gmin Krajny w Złotowie na 2019 rok

plikUchwała Nr IV/25/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uznania wniosku za niezasługujący na uwzględnienie

plikUchwała Nr V/26/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia rocznej składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin Krajny w Złotowie na rok 2020

plikUchwała Nr VI/27/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Krajny w Złotowie na lata 2019-2023

plikUchwała Nr VI/28/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Związku Gmin Krajny w Złotowie na 2019 rok

plikUchwała Nr VI/29/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Krajny w Złotowie na lata 2020-2023

plikUchwała Nr VI/30/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin Krajny na rok 2020

Wytworzył:
Udostępnił:
Trawka Katarzyna
(2019-04-05 10:52:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Massel Michalina
(2021-03-09 13:04:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki