☰ Menu
Związek Gmin Krajny

Niedziela 05.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

plik Uchwała Nr XVII/55/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Krajny w Złotowie na lata 2018 - 2021.

plik Uchwała Nr XVII/56/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Związku Gmin Krajny w Złotowie na 2018 rok.

plik Uchwała Nr XVII/57/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego za 2017 rok Związku Gmin Krajny w Złotowie.

plik Uchwała Nr XVII/58/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Gmin Krajny absolutorium z tytułu wykonania planu finansowego za rok 2017.

plik Uchwała Nr XVII/59/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Krajny w Złotowie na lata 2018– 2022.

plik Uchwała Nr XVIII/60/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 29 czerwca 2018 r. intencyjna w sprawie przystąpienia Związku Gmin Krajny w Złotowie do organizacji przetargu na „Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych, organizacja i prowadzenie Biura Obsługi Mieszkańców i Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lipce, Tarnówce, Ratajach (gm. Łobżenica), Zakrzewie i w Złotowie oraz organizacja mobilnych zbiórek odpadów komunalnych na terenie Związku Gmin Krajny”.

plik Uchwała Nr XIX/61/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia rocznej składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin Krajny w Złotowie na rok 2019.

plik Uchwała Nr XX/62/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Gmin Krajny

plik Uchwała Nr XX/63/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Krajny w Złotowie na lata 2018-2023

plik Uchwała Nr I/1/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie

plik Uchwała Nr I/2/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie

plik Uchwała Nr I/3/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Krajny

plik Uchwała Nr I/4/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia liczby członków Zarządu Związku Gmin Krajny

plik Uchwała Nr I/5/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Krajny

plik Uchwała Nr I/6/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Krajny

plikUchwała Nr I/7/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Członków Zarządu Związku Gmin Krajny

plikUchwała Nr I/8/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gmin - członków Związku Gmin Krajny

plikUchwała Nr I/9/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności na terenie Związku Gmin Krajny

plikUchwała Nr I/10/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/16/2015 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego, w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe wykorzystywane jedynie przez część roku lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku

plikUchwała Nr I/11/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr IV/15/2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych na terenie gmin - członków Związku Gmin Krajny, w tym terminów i miejsca składania deklaracji

plikUchwała Nr II/12/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Krajny w Złotowie na lata 2018-2023

plikUchwała Nr II/13/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Związku Gmin Krajny w Złotowie na 2018 rok

plikUchwała Nr II/14/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Krajny w Złotowie na lata 2019-2023

plikUchwała Nr II/15/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin Krajny w Złotowie na rok 2019


 

 

Wytworzył:
Michalina Massel
Udostępnił:
Olejarczyk Katarzyna
(2018-05-17 11:46:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Trawka Katarzyna
(2019-01-07 08:53:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 76646