plik Uchwała Nr XV/66/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Związku Gmin Krajny w Złotowie na 2014 rok

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

plik Uchwała Nr XVI/67/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 09 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Związek Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie w drodze darowizny własności działek numer 498/9, 468/11 położonych w Stawnicy opisanych w księdze wieczystej KW numer PO1Z/0003253/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pile X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Złotowie

plik Uchwała Nr XVI/68/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 09 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku Gmin Krajny wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego (budżetu) za rok 2013

plik Uchwała Nr XVI/69/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 09 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Gmin Krajny absolutorium z tytułu wykonania planu finansowego (budżetu) za rok 2013


plik Uchwała Nr XVI/70/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 09 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Krajny w Złotowie na lata 2014-2017

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

plik Uchwała Nr XVI/71/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 09 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Związku Gmin Krajny w Złotowie na 2014 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

plik Uchwała Nr XVI/72/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 09 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia zmian Statutu Związku Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie

plik Uchwała Nr XVII/73/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie w sprawie uchwalenia zmian Załącznika numer 1 do Uchwały Numer X/33/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 22.04.2013 roku dotyczącego Regulaminu utrzymania czystości i porządku w części dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi, obowiązującego na terenie Związku Gmin Krajny

plik Uchwała Nr XVII/74/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie w sprawie uchwalenia zmian Uchwały Numer X/34/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 22.04.2013 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Związku Gmin Krajny

plik Uchwała Nr XVII/75/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie w sprawie uchylenia uchwały numer XVI/72/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 09.06.2014 roku

plik Uchwała Nr XVII/76/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie w sprawie uchwalenia zmian Statutu Związku Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie

plik Uchwała Nr XVII/77/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Związku Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie

plik Uchwała Nr XVIII/78/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie w sprawie ustalenia rocznej składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin Krajny w Złotowie na rok 2015

plik Uchwała Nr XVIII/79/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie w sprawie likwidacji Zakładu Usług Wodnych "Krajna" z siedzibą w Złotowie oraz w sprawie określenia przeznaczenia mienia pozostającego w zarządzie Zakładu Usług Wodnych "Krajna" z siedzibą w Złotowie pozostałego po likwidacji Zakładu Usług Wodnych "Krajny" w Złotowie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/79/2014

plik Uchwała Nr XVIII/80/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Związku Gmin Krajny w Złotowie na 2014 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/80/2014

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/80/2014

plik Uchwała Nr XVIII/81/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie w sprawie udzielenia zezwolenia na zbycie nieruchomości poprzez wniesienie jej aportem do Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o., w sprawie udzielenia zezwolenia na przystąpienie do spółki Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Złotowie oraz w sprawie udzielenia zezwolenia na nabycie udziałów w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Złotowie

plik Uchwała Nr XVIII/82/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie w sprawie uchylenia uchwały XVIII/81/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 12 listopada 2014 r.

plik Uchwała Nr XVIII/83/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie w sprawie udzielenia zezwolenia na zbycie nieruchomości poprzez wniesienie jej aportem do Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o., w sprawie udzielenia zezwolenia na przystąpienie do spółki Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Złotowie oraz w sprawie udzielenia zezwolenia na nabycie udziałów w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Złotowie

Wytworzył:
Udostępnił:
Olejarczyk Katarzyna
(2018-05-17 11:44:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Olejarczyk Katarzyna
(2018-05-17 11:44:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki