☰ Menu
Związek Gmin Krajny

Niedziela 05.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały Zgromadzenia 2013 r.

UCHWAŁA NR X/32/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a  powstają odpady komunalne na terenie Związku Gmin Krajny

UCHWAŁA NR X/33/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w części dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi, obowiązującego na terenie Związku Gmin Krajny

UCHWAŁA NR X/34/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów  komunalnych na terenie Związku Gmin Krajny

UCHWAŁA NR X/35/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności na terenie Związku Gmin Krajny

UCHWAŁA NR X/36/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Krajny

UCHWAŁA NR X/37/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji, na terenie Związku Gmin Krajny. Załącznik nr 1, Załącznik nr 2.

UCHWAŁA NR X/38/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Krajny w Złotowie na lata 2013-2016

UCHWAŁA NR XI/39/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku gmin Krajny wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2012 r.

UCHWAŁA NR XI/40/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie odwołania członka Zarządu Związku Gmin Krajny w Złotowie.

UCHWAŁA NR XI/41/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie odwołania członka Zarządu Związku Gmin Krajny w Złotowie

UCHWAŁA NR XI/42/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Krajny w Złotowie

UCHWAŁA NR XI/43/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie

UCHWAŁA NR XI/44/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie

UCHWAŁA NR XI/45/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Krajny w Złotowie

UCHWAŁA NR XI/46/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Krajny w Złotowie

UCHWAŁA NR XI/47/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Gmin Krajny absolutorium za rok 2012 z tytułu wykonania planu finansowego

UCHWAŁA NR XII/48/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Krajny w Złotowie na rok 2013

UCHWAŁA NR XII/49/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Związku Gmin Krajny, w tym terminów i miejsca składania deklaracji, na terenie Związku Gmin Krajny

UCHWAŁA NR XII/50/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego Związku Gmin Krajny w Złotowie w 2013 r. 

UCHWAŁA NR XII/51/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE z dnia 31 lipca 2013 r. o odwołaniu Pani Marii Kucharczyk ze stanowiska Skarbnika Związku Gmin Krajny oraz o powołaniu Pani Julity Malinowskiej na stanowisko Głównego Księgowego Związku Gmin Krajny w Złotowie

UCHWAŁA NR XII/52/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/40/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 26.06.2013 r. w sprawie odwołania Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Krajny w Złotowie

UCHWAŁA NR XII/53/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/42/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 26.06.2013 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Krajny w Złotowie

UCHWAŁA NR XII/54/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/43/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 26.06.2013 r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie

UCHWAŁA NR XII/55/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/44/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 26.06.2013 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie

UCHWAŁA NR XII/56/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/45/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 26.06.2013 r. w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Krajny w Złotowie

UCHWAŁA NR XII/57/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/46/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 26.06.2013 r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Krajny w Złotowie

UCHWAŁA NR XIII/58/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Krajny w Złotowie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XIII/59/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ustalenia rocznej składki na rzecz Związku Gmin Krajny w Złotowie od mieszkańca na 2014 rok

UCHWAŁA NR XIV/60/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Krajny w Złotowie na lata 2013 – 2016.
 Zał nr 1
 Zał nr 2

 
 
 
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Olejarczyk Katarzyna
(2018-05-17 11:37:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Massel Michalina
(2021-11-19 08:50:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 76646