Osiągnięte poziomy w poszczególnych latach

 

Rok

2013

2014

2015

2016

2017

   2018  

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania [%]

59,85

48,9

49,4

 0,0

0,0

    0,0

Dopuszczalny - maksymalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych  odpadów wytworzonych w ro 1995 r. [%]

50

50

50

45

45

    40

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych  i szkła [%]

18,2

15,8

16,1

25,7

20,1

  16,7

Dopuszczalny - minimalny poziom recyklingu       i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła [%]

12

14

16

18

20

    30

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

100

100

100

100

100

   50,9

Dopuszczalny - minimalny poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe [%]

36

38

40

42

45

    50

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Olejarczyk Katarzyna
(2016-03-31 09:33:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Trawka Katarzyna
(2020-03-06 13:45:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki